Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Քահանայ լուծեալ ի կարգէն եւ մտեալ ի կարգ աշխարհականաց, մի' գտցի շնորհ եւ կամ շուք ոչ ոք պաշտման: