Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն արու բնութիւն մարդոյ պատուելով փառաւորեսցի, էգս բնութեան մարդոյ եւ Օգնական արդարութեան նմայ լիցի: