Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն խորհրդակիցք սուր մի զառով քաշած ի վերայ ձախու կրծոց: