Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն թուղթ ում ոք որ իցէ ձեռնադրեալ եթէ վասն վաճառանաց եթէ դաշնադրութեան եւ այլն` եթէ գտցի ընդ դէմ Օրինաց հայոց եւ կամ ընդ դէմ բնական բնութեան մարդոյ անարժան լիցի: