Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Թուղթ պարտուց ի կնոջ ամուսնացելոյ տուեալ առ այլ անարժան է: