Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի միջոցէ բոլոր փոխանորդացէ ի տանէն հայոց ընտրեցեալ լինի այրս վաթսուն, սեպհական յազգէն հայոց եւ աւանդութեամբն հայաստանեաց սուրբ Եկեղեցւոյ վասն ծայրագոյն իշխանութեան մէջ քաղաքաց կառավարելոյ եւ ի տանէն հայոց տացի սոցայ նամակ պաշտօնատարութեան երիս ամաց ժամանակաւ ըստ նմանութեան Օրինակին: