Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն լրտես ի թշնամեաց ի ժամանակ պատերազմի ըմբռնեցեալ իսկոյն մեռցի: