Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մեղաւոր քրէական որում ելանէ վճիռ մահու ի վերայ նորա եթէ գտցի թողութիւն ի նախարարէ Հայոց, կեանք նորա թողեալ լինի նմայ այլ ո'չ գտցէ պատիւ եւ ոչ պաշտօն ոչ ոք պաշտօնատարութեան: