Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք փողոց գտցի պակասագոյն լայնութեամբ քան թէ քսան քայլ: