Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն չորս եղանակս տարւոյն եղիցի դատաստան քրէական մեղաց ընդ ամենայն իշխանութիւնս Հայոց սրբեսցի բանտն վճռաւ ըստ Օրինաց: