Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն արբեցեալ որ խոցեսցի ումեմն նմա եւս արբեցեալ պատժեսցի: