Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բանտ պարտուց եղիցի բնակութիւն յստակ որում ոչ բերէ վնաս առողջութեան բանտ արկեալ անձանց: