Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն հանք եթէ ոսկոյ եթէ երծաթոյ, երկաթի, պղնձի, կապարի եւ այլն, բայց աղի` ամենայն ոք կարէ հանել հատուցանելով ստացեալ հրահանգին տասանորդն ծախն հանողէն ելցէ: