Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն դեղակուր ընդ ումեմն արասցէ եւ նովաւ հանիցէ նմայ ի կենաց եթէ գաղտնի եթէ խաբէութեամբ մահու մեռցի: