Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն երիտասարդ որ խօսի ընդ կուսի առ ի ամուսնութիւն պարտէ ընդունելութիւն երկուց կողմէ ծնողաց, եթէ ո'չ ունի ծնողս ի որ ոք մերձաւոր ընտանեաց, եւ թուղթ հրամանի իշխանի տեղոյն որում բնակին ամուսնացողքն, յայնժամ քահանայէն Օրհնեսցէ առ ի ամուսնութիւն: