Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աւազակ ըմբռնեցեալ հաստատելով ի վերայ նորա գործ աւազակութեան որում աւազակեալ լինի ինչ իբր արժանոյ 100 դահեկան երծաթի մահու մեռցի: