Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մայր դատաւորն կշիռ մի ի ձախու կրծոց կախեալ: