Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պաշտօնեայ յառաջ քան զստանալ նամակ պաշտօնի իւրոյ պարտ է երդնուլ ի վերայ Սուրբ կտակարանի խոստովան լինիլ զինքն սեպհական ազգէն հայոց դաւանութեամբ հայաստանեաց սուրբ Եկեղեցւոյ Քրիստոնեայ գոլն, եւ խոստանալով զինքն կալոյ եւ մնալոյ հաւատարիմ տանն հայոց եւ ջատագով ի վերայ օրինաց կարգադրութեան Հայաստանեաց: