Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն այր եւ կին ամուսնացեալք վախճանելով մինն եթէ գտցի ի մէջ սոցա թուղթ դաշնադրութեան հարսանեաց ստացուածք ննջեցելոյն կատարումն առցէ ըստ դաշնադրութեան նոցա, եթէ ո'չ ըստ Օրինօք: