Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի միջոցէ բոլոր փոխանորդացէ ի տանէն հայոց ընտրեցեալ լինի այրս քսան եւ եօթն սեպհական յազգէն հայոց եւ աւանդութեամբն հայաստանեաց սուրբ Եկեղեցւոյ, վասն պաշտօնի որպէս ի վայր, եւ ըստ իւրաքանչիւրոք տացի նամակ պաշտօնատարութեան ի տանէն հայոց երիս ամաւ ժամանակաւ որպէս Օրինակն.
Այրս 3. ի պաշտօնն լրտես պետութեան առաջին, երկրորդ եւ երրորդ:
3. զինապետութեան . որպէս ի վեր:
3. վառհօդ պետութեան. եեեեեե
3. կառապետութեան. եեեեեեե
3. վրանապետութեան.. եեեեեե
3. կերակրոյ պետութեանեեեեե
3. գանձապետութեան.. եեեեե
3. երկրաչափութեան.. եեեեեե
3. պետ տկարաց եւ աղքատացեեե