Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մարդ կարող է ծախիւք իւրօք կազմել կամ ջրաղաց ի վերայ երկրին իւրոյ ի ափն գետոց, եւ կամ հողմ աղացս ի վերայ բլրի իւրոյ որքան որ կամի, հատուցանելով տասանորդս ի տարեկան եկամտէ իւրմէ ի Տանն Հայոց: