Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որում պատասխանէ ընդ դէմ գանգատողին պարտ է երդմնուլ ի վերայ բանին գրեցելոյ իւրոյ, այսինքն թէ պատասխանն որ գրեաց արդար է: