Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մէջ բոլոր Աշխարհին Հայոց եթէ ի յերեսս դաշտաց եւ եթէ մէջ քաղաքաց եւ գեղօրէից սահմանաւ բաժանեսցի ջուրս իւրաքանչիւր երկրի հարկաւորութեան, եւ դաշնայտրեսցի զի իւրաքանչիւր ոք ստանայցեն առանց աղմկի, եւ ո'չ ոք համարձակեսցի կողոպտել բաժինն դրացուն անկարգութեամբ: