Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի միջէ բոլոր փոխանորդացէ ի տանէն հայոց ընտրեսցի այր մի տէր պատուոյ եւ գաւառի սեպհական յազգեն հայոց դաւանութեամբ հայաստանեաց Սուրբ Եկեղեցւոյ վասն նախարարութեան եւ ի տանէն հայոց տացի նմայ նամակ պաշտօնի նախարարութեան ժամանակաւ երիս ամաւ նմանութեամբ Օրինակին: