Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն աղքատ կարող է մտանել ամենայն անտառ եթէ տէրունի եթէ ժողովրդոց հաւաքել թուփ, միրգ, մեղր եւ ձու թռչնոց վասն կարեաց իւրոց, մերթ հատուցանելոյ ոչինչ ի ո'չ ումեք: