Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իր վաճառեալ արտաքոյ շուկայի ի յերեսս ամենայն երկրի հատուցանէ հարիւրին հինգ, որ երկու կէս իսմանէ վաճառողն երկու կէս գնողն: