Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք զոր ինչ ընդունեսցի կամ խոստանասցէ նմա կալ եւ մնալ ի վերայ ընդունելութեան եւ խոստման իւրոյ եւ հատուցանել խոստացեալս իբր պարտականի: