Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մի' լիցի երաշխաւոր վասն ո'չինչ իրի, ո'չ քահանայ, եւ ո'չ կին: