Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որում աստճանի որ գտցի վեր ի տասնապետէ պաշտօնն նորա լիցի ժամանակաւ երիս ամօք: