Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ սպանցէ այր կամ կին, մանուկ եւ կամ երեխայ եւ որում չափի եւ որում հասակի որ իցէ բնութիւն մարդոյ մահու մեռցի: