Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Դրամն միայն քսան եւ չորս ղրէթ ծանդրութեամբ կարէ ոսկէ եւ արծաթէ եւ ի պղնձէ, կամ ի կապարէ լինիլ այլ դահեկան, եւ տէրունին պիտոյ է երծաթէ եւ ոսկոյ միայն լինիլ, եւ տիպ ի վերայ նոցայ նշան տէրունական սուրբ խաչի թուաւ ժամանակի տպման, եւ միւս յերեսն գրեցեալ բարի կացութիւն հայոց եւ անուն նոյն տեղի որում տպեսցի: