Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում տան որ ոչ գտցէ էգ ի բնութենէ մարդոյ եթէ ամուսնացեալ եւ եթէ յազգականութեամբ ընդ այրս ոչ ոք կին եւ դուստր մի' մտցէ ի տունն այնմ, բայց մայր եւ քեռ բնակողին տանն այրն յայնմիկ, բայց ի տօնի հանդիսի որում կարող են մտանել բազմութեամբ ի միասին: