Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Արհեստաւորն որում կախէ ոք ի կախաղանէ եւ հանէ գլուխ մահապարտից ի անդամէ, անպատիւ լիցի եւ մի մտցի ի այլ գործ եւ ի Տանէն Հայոց հատուցանի ապրուստ նորայ: