Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մանկաբարձ եւ բժիշկ որ ներքոյ կառավարութեան իւրոյ մեռցի տկարն եւ ծնողն եւ կամ երեխայն ամենայն մեռելոյ մանկաբարձ կամ բժիշկն մի' գտցէ վարձ աշխատանաց եւ գին դեղօրէից իւրոց: