Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի միջոցէ բոլոր փոխանորդացէ ի տանէն հայոց ընտրեցեալ լինի այրս երեսուն եւ վեց սեպհական յազգէն հայոց եւ աւանդութեամբն հայաստանեաց Սուրբ Եկեղեցւոյ կրթեալ դպրութեան եւ ատենաբանութեան եւ հմուտ Օրինաց, եւ ի տանէն հայոց տացէ սոցայ նամակ պաշտօնատարութեան ժամանակաւ երիս ամաւ:
18. Պաշտօն տանն Հայոց
12. Պաշտօն ի յապարանն ծայրագոյն դատաստանի:
6. Պաշտօն ի ծածուկ խորհրդարանն նախարարին:
Նամակ պաշտօնի սոցայ սրպէս Օրինակն: