Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Լօնդրայ, սամուր, գօջան եւ այլ ամենայն մազեղէնն ամենայն աշխարհի հարիւրին հինգ: