Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ինչ եւ ստացուածք քրէական մեղաւորաց դատապարտեցեալ մեռուցելոց կացցէ եւ մնասցէ ազատ վասն ժառանգութեան ընտանեաց իւրեանց: