Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մէջ ամենայն աշխարհին ի յերեսս Երկրին Հայոց լինիցի տուն ողորմութեան զի հովանաւորեսցէ կաղ եւ կուրս եւ ամենայն անկարս: