Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իշխան որում աստիճանի որ իցէ եթէ դատեսցէ ոք ինքնակալ կամօք ընդդէմ Օրինաց անկցի իշխանութենէ եւ դատաստան յանձն առնու ի վերայ իւր, ըստ Օրինօք: