Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բժիշկ եւ մանկաբարձ պարտէ հասանիլ Օգնութիւն տկարի եւ ծնողի համանգամայն որ լսէ հրաւիրումն: