Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն հրահայելիք այն որ զուտն է եւ անարատ եւ կամ ի բովս մաքրեալ նմայ ծանիցեն աստիճան մի հարիւր, այսինքն մաքուր եւ կատարեալ եւ ով ոք ի նմանէ աստիճանաւ քաշագոյն արժանաւորութիւնն կացցէ ըստ համեմատութեան աստիճանի: