Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի միջոցէ բոլոր փոխանորդացէ ի տանէն հայոց ընտրեցեալ լինի այրս քսան եւ հինգ սեպհական յազգեն հայոց եւ աւանդութեամբն հայաստանեաց Սուրբ Եկեղեցւոյ արք հեզ եւ բարեպաշտ վասն ծայրագոյն դատաւորութեան, եւ ի տանէն հայոց տացի նոցայ նամակ պաշտօնատարութեան առն միոյ մայր դատաւոր եւ արանց քսան եւ չորս ի դատաւորութեան ժամանակաւ երիս ամաւ նամակն ըստ նմանութեան Օրինակին: