Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Սպարապետն կարմիր դրօշակի ինքն գնդապետիւք, սպարապետիւք, հազարապետիւք, հարիւրապետիւք եւ ամենայն զինուորօք ունել պարտ է:
Գտակն կարմիր մորթ ի յերեսս:
Կապէն կարմիր: