Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք գտցի յանկարծակի մէջ տան եւ բնակութեան իւրոյ ի գիշերի յետ ինն ժամ երեկոյեան ոմն սուսերօք վառեալ, կարող է սպանանել նմա, եւ արիւն նորայ ի ձեռանէ սպանողի մի' խնդրեսցի: