Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն կաղ եւ կույր, ծեր եւ պառաւ, աղքատ որ ոչ ունիցի ուստերս եւ դստերս մխիթարեսցի ի Տանէն Հայոց, լցուցանելով կարիքս անձին իւրոյ չափաւորապէս: