Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի տանուտերաց Հայոց եւ Եպիսկոպոս փոխանորդէ Հայրապետութեան Հայոց ընտրեցեալ եւ ընդունեցեալ եւ հաստատեալ լինի Օրէնս կարգադրութեան հայոց զոր ինչ ի վեր եւ որ ի վայր ասելոց եմ, որ սովաւ լինի ընդունեցեալ ըստ կամաց եւ ըստ հաճոյից բոլոր ազգէն հայոց, սովաւ գտցի բոլոր հայք մի հօտ եւ մի կամս եւ Օրէնս սոցայ ի վերայ իւրեանց հովիւ: