Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք Օտարական ելցէ եւ ոչ մտանիցէ ի ամրոց եւ բերդ մինչեւ մի' ունիցի հրաման իշխանցէ թէ ամրոցի եւ եթէ բերդի: