Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մարդ արձակապէս հեծնուլ կարէ կառս միոյ ձիով, այլ եթէ յաւելի հատուցանէ հարկս որպէս ի վայր.
2 ձիով կառեթն հարկս
տարէն. . . . . . . . 10 դահեկան երծաթ
4 նոյն. . . . . . . . 20
6 նոյն. . . . . . . . 40
8 նոյն. . . . . . . . 80
10 նոյն մայր դատաւորք եւ իշխանք . 160
12 նոյն ոչ ոք հեծնուլ կարէ բաց նախարարն 320