Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն զինուոր պարտ է պահել զգեստս իւր մաքուր եւ հերն իւր յօծեալ: