Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աւելի քան թէ մի հարիւրին տարէն վեց, վարձ ի վերայ դրամոց գտացողն երկու պատկեայ շահ յետս դարձուսցէ ի նմայ յորմէ ստացաւ: